ANUNȚ – Testarea de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu predare intensivă a unei limbi moderne

14 mai 2024

În vederea admiterii în clasa a V-a cu predare intensivă a limbii engleze, susținerea probei scrise se va desfășura joi, 06 iunie 2024.

Cererile de înscriere pentru susținerea probei de admitere în clasa a V-a se depun la secretariatul unității în perioada 20-24.05.2024.

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025 prevede două clase a V-a cu predare intensivă a limbii engleze, având câte 26 de locuri fiecare.

Elevii care provin din alte școli și doresc să participe la Testarea de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu predare intensivă a unei limbi moderne, trebuie să completeze cererea de înscriere cu următoarele documente:

  • copie carte identitate părinte
  • copie certificat de naștere elev
  • adeverință emisă de școala de proveniență care atestă că elevul este înscris în clasa a IV-a.

Mai multe detalii găsiți aici.