LISTA CONDIȚIILOR SPECIFICE PENTRU ETAPELE DE TRANSFER/PRETRANSFER CONSIMȚIT/MODIFICAREA REPARTIZĂRII PE PERIOADA DE VIABILITATE A POSTULUI, STABILITE CONFORM ART.32 ALIN. (4) DIN METODOLOGIA-CADRU APROBATĂ PRIN OME NR. 6877/2023

22 februarie 2024

LISTA CONDIȚIILOR SPECIFICE PENTRU ETAPELE DE TRANSFER/PRETRANSFER CONSIMȚIT/MODIFICAREA REPARTIZĂRII PE PERIOADA DE VIABILITATE A POSTULUI, STABILITE CONFORM ART.32 ALIN. (4) DIN METODOLOGIA-CADRU APROBATĂ PRIN OME NR. 6877/2023