Rezultatele inițiale ale elevilor la testarea competențelor lingvistice la limba engleză pentru admiterea în clasa a V-a cu predarea limbii engleze în regim intensiv

12 iunie 2024

TABEL NOMINAL CU REZULTATELE INIȚIALE ALE ELEVILOR LA TESTAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE LA LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PREDAREA LIMBII ENGLEZE ÎN REGIM INTENSIV

Proiectul Planului de Școlarizare pentru anul școlar școlar 2024-2025 prevede organizarea a două clase a V-a cu predare intensivă a limbii engleze cu câte un efectiv de 26 de elevi, în total 52 de elevi.

Conform art. 8.4.6. (1) din procedura operațională I.S.M.B. nr. 7633/01.04.2024 privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasele a V-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim intensiv, Consiliul de Administrație al unității de învățământ poate decide stabilirea unei medii minime de admitere.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 03.06.2024 s-a stabilit media minimă de admitere 7,00.

ETAPA DE CONTESTAȚII 

1. Candidaţii, prin părinţii/tutorii legal instituiți/reprezentanţii legali ai acestora, pot solicita vizualizarea lucrărilor de la proba scrisă pe bază de cerere tip (ANEXA 6 la Procedura ISMB), depusă la secretariatul unității de învățământ la care elevul a susținut testul, JOI, 13 IUNIE 2024, în intervalul orar 09.00-16.00. Vizualizarea se realizează în prezenţa unuia dintre membrii comisiei de organizare și evaluare. 

2. Reevaluarea lucrării de la proba scrisă poate fi solicitată prin cerere tip (ANEXA 5 la Procedura ISMB) depusă la secretariatul unității de învățământ la care elevul a susținut testul, JOI, 13 IUNIE 2024, în intervalul orar 09.00-16.00elevii minori pot depune contestații numai însoțiți de părinte sau prin părinte/tutore legal instituit/persoană cu împuternicire notarială din partea părintelui.

3.  Elevii pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise.

4. Punctajul obținut în urma reevaluării reprezintă nota finală.