CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR

20 aprilie 2023

Școala Gimnazială Nr. 5 cu sediul în: București, Calea Victoriei nr. 114, Sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, cu respectare OUG 80/2022, în cadrul instituţiei, de SECRETAR ȘCOALĂ  pe perioadă determinată, 1 normă.

Proba scrisă: data de 09 mai, ora 9.00, la sediul Școlii Gimnaziale nr. 5

Proba de interviu: data de 09 mai ora 13, la sediul Școlii Gimnaziale nr. 5

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 03 mai 2023,ora 13:00, birou secretariat de la sediul Școlii Gimnaziale nr. 5 din București.

Detalii

Bibliografie