Învăţământ primar tradițional

 În fiecare zi zidim o școală ce poate oferi atât elevilor, cât și adulților oportunitatea de a deveni oameni care pot face față solicitărilor vieții în continuă schimbare. 

Viziunea noastră este să oferim tuturor elevilor acces la o educație de calitate, care să facă posibilă atingerea potențialului maxim pentru fiecare în parte. Ne dorim să asigurăm recunoașterea și garantarea drepturilor elevilor de a-și păstra, dezvolta şi exprima identitatea. 

Aspiraţia spre calitate, modernitate, performanţă, eficienţă, stimularea învăţării continue, deschiderea către comunitatea locală şi europeană sunt câteva dintre atributele care ne definesc în peisajul educaţional al Bucureștiului.

În școala noastră promovăm ideea de școală incizivă și desfășurăm un proces educațional bazat pe analiza problemelor cu care copiii și părinții se confruntă în prezent, dar și a celor care ar putea să apară în viitor. Facem acest lucru printr-un proces de învățare ce încurajează gândirea critică și analitică, colaborarea, pune accent pe interdisciplinaritate și promovează inovația și dezvoltarea personală.

Clasele cu învățământ tradițional abordează învățarea centrată pe elev, rolul profesorului este de instructor, ghid, îndrumător, mentor, sfătuitor, consultant, transmițător de cunoștințe, formator, supraveghetor, coordonator, cercetător critic, model, colaborator – o  persoană care facilitează procesul învăţării pentru elevi, încercând să descopere ce anume este interesat să înveţe elevul, şi determinând apoi cea mai bună modalitate de a-i pune la dispoziţie elevului acele informaţii prin  furnizarea de sisteme de cunoștințe sau materiale, care să-i dea acestuia posibilitatea să se achite mai eficace de o sarcină. 

Managementul clasei constă în puterea profesorului de a organiza activitățile de la clasă și de a le planifica, astfel încât acesta să garanteze un climat favorabil învățării. Se urmărește evitarea unor comportamente neadecvate și rezolvareaproblemelor apărute în urma unui comportament neadecvat. Profesorii noștri formează elevilor abilități de autoreglare a comportamentelor.

În școala noastră organizarea clasei este modernă, flexibilă:

  • Elevii pot fi pretutindeni în clasă, dispunem de mobilier modular, care se poate grupa după opțiunile profesorului sau în funcție de preferințele elevilor.
  • Ei se grupează/ sunt grupați potrivit opțiunilor de studiu şi resurselor asigurate de profesor.
  • Elevii comunică, cooperează în rezolvarea sarcinilor de lucru. Toţi au șansa dialogului efectiv și își exprimă puncte de vedere proprii, argumentează, pun întrebări cu scopul de a înțelege.
  •  În parteneriat cu profesorul ei vor găsi răspunsurile.