Înscrierea elevilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025

5 aprilie 2024

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025 prevede:

  • 2 clase pregătitoare alternativa educațională Step-by-Step a câte 22 de locuri fiecare, total de 44 de locuri;
  • 1 clasă pregătitoare învățământ tradițional cu un total de 22 de locuri.

Școala dispune de program de Semiinternat gratuit în intervalul 12:00-17:30 și programul „Educație pentru viață” susținut de Primăria Sectorului 1 în intervalul 12:00-16:00.

Ambele programe beneficiază de masă caldă gratuită.

Completarea și validarea cererilor tip de înscriere în învățământul primar – prima etapă – se desfășoară în perioada 11 aprilie – 14 mai 2024 la sediul unității, după următorul program:

  • Luni – Joi în intervalul 8:00-18:00
  • Vineri în intervalul 8:00-17:00

Cererea se completează de către părinți/tutori legali instituiți/reprezentanți legali. Aceasta poate fi completată și online, dar trebuie validată obligatoriu la unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea.

În vederea evitării aglomerației, există posibilitatea de programare telefonică a părinților/tutorilor legali instituiți/reprezentanților legali pentru completarea și/sau validarea cererilor tip de înscriere la numărul de telefon 021.316.99.18.

Ordinea în care părinții se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

Vă aducem la cunoștință că aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.

Ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025

Circumscripția școlii

Criterii specifice de departajare privind înscrierea în învățământul primar

Acte necesare pentru înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025

Preocedură privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și constituirea formațiunilor de studiu prin distribuție aleatorie a elevilor, în cadrul unităților de învățământ preuniversitar cu nivel primar în anul școlar 2024-2025

 TEL. VERDE  0800816021