ANUNȚ – Concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 5, cu sediul în București, str. Calea Victoriei, nr. 114, sector 1 tel. 021.316.99.18 anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre: Concursul se va desfășura conform următorului grafic:             Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome […]

Read More…

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR

Școala Gimnazială Nr. 5 cu sediul în: București, Calea Victoriei nr. 114, Sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, cu respectare OUG 80/2022, în cadrul instituţiei, de SECRETAR ȘCOALĂ  pe perioadă determinată, 1 normă. Proba scrisă: data de 09 mai, ora 9.00, la sediul Școlii Gimnaziale nr. 5 Proba de interviu: data de 09 mai ora 13, la sediul Școlii Gimnaziale nr. 5 Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 03 mai 2023,ora 13:00, birou secretariat de la sediul Școlii Gimnaziale nr. 5 […]

Read More…

Înscrierea elevilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024 prevede: Ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar Ordin privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024 Acte necesare pentru înscrierea în învățământul primar Criterii specifice de departajare privind înscrierea în învățământul primar Circumscripția școlii […]

Read More…

Bridging Bilingualism

nr. 2021-1-MT01-KA220-SCH-000035832 Implementation period: 26.02.2022 – 26.02.2025 Partners: The project’s goal is the implementation of effective strategies to improve the literacy level of primary school students. Outcomes: Resources: https://www.csm.edu.mt/literacy-resources-for-educators/ The aim of these short videos is to provide parents with support at home. There are videos for words and phrases that should be used to consolidate […]

Read More…

HEALTHY BODY HEALTHY MIND 

nr. 2020-1-EL01-KA229-078955_5 Perioada de desfășurare : 01.09.2020 – 31.08.2023 Țări participante în proiect: Grecia, Spania, Italia, Turcia, România hbhm.eu We want to promote a healthy mind through our pupils developing a fit and healthy body. We will use national sports and games to increase physical activity. Pupils will make their own games up and share them […]

Read More…